top of page

başlık.title. Danışmanlık Ofisi | Consulting Office

tarih.date. 2018

şehir.city. Bostanlı İzmir
ekip.
team. Esin Uçkun

BanuImerOfis14.jpg

kişisel gelişim ve davranış uzmanı.

Kişisel gelişim ve davranış gelişimi uzmanı Banu İmer'in bürosunun yeniden şekillendirilmesi projesidir. 

Uygulaması tamamlanmıştır Ocak ayında tamamlanmıştır.

bottom of page