başlık.title. Danışmanlık Ofisi | Consulting Office

tarih.date. 2018

şehir.city. Bostanlı İzmir
ekip.
team. Esin Uçkun

kişisel gelişim ve davranış uzmanı.

Kişisel gelişim ve davranış gelişimi uzmanı Banu İmer'in bürosunun yeniden şekillendirilmesi projesidir. 

Uygulaması tamamlanmıştır Ocak ayında tamamlanmıştır.

© by Tasarım Ofisi | Esin Uçkun