top of page

başlık.title. Bilgi Bulutu | Info Cloud

tarih.date. 2016

şehir.city. Basmane İzmir
ekip.
team. Esin Uçkun | Koral İşeri | Durucan Keçeli

basmane çukuru.

İzmir'de, temeli 18 yıl önce atılan ancak açılan davalar ve değişen imar planları gibi çeşitli nedenlerden tamamlanamayan ve kamuoyunda 'Basmane Çukuru' adı ile bilinen EgeDünya Ticaret Merkesi arazisinde 'Kent Kütüphanesi' projesidir. 

Basmane Meydanı, Kültür Park, Çankaya mevkileri arasında konumlanan proje arsası, kent içinde dev bir atıl alandır. Yakın zamanda satışa çıkarılması konusu ile gündeme gelen değerli arazi için, 18 yıl önce olduğu gibi ticaret merkezi olacak, yüksek katlı, karma kullanımlı proje yapılması ön görülmektedir.

#kültürparktayız

İzmir'in gündemindeki başka bir konu ise arsaya komşu olan Kültürpark'ın yenilenmesidir. " 'Fuar' deyince, Türkiye'de yıllar boyunca İzmir Fuarı anlaşıldı. Kültürpak'ta her yaz düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı, 1950'lerden 1980'lere uzanan zaman kesitinde, memleketin en önemli kültür olaylarından biridir. Hala da hayatta, fakat o altın çağındaki parıltısından uzak. Fuar'ın 2015'te yeni yerine taşınmasıyla, Kültürpark mekanının ise sonu gelmiş oldu." (A.Yılmaz, B.Pasin, K.Kılınç, 2015)* Yerel yönetim de Kültürpark’ın geleceği üzerine düşünmeye başlamış ve kamusal proje gerekçesi ile hangarların yerine kongre merkezi önerisi getirmiştir ve bu konu kent gündeminde tartışmalara sebep olmuştur.

Bu süreçte parkın yeterince kullanılmamasından rahatsızlık duyan kentli 25 Nisan 2015 de Kültürparktayız** etkinliği düzenlemiş, buranın, kentlinin belleğindeki, ‘Fuar’ olmanın yanı sıra park olduğuna da dikkat çekilmiştir. Parkta alışıldığın dışında renkli bir gün yaşanmıştır. Bu sene 23 Nisan 2016 tarihinde etkinliğin ikincisi düzenlenmiş ve yine büyük ilgi görmüştür. )* 

(etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi  almak için; https://kulturparktayiz.wordpress.com/ )

KÜLTÜRPARKTAYIZ_KAPAK.jpg
izmiryakın.png

basmane çukurunun kamusal kullanımı.

İzmir’in gündeminde önemli yer tutan bu alanda ticaret merkezi değilde, Kültürpark içindeki işlevsiz kalmış hangarlara önerilen ‘Kültür Merkezi ve Kent Kütüphanesi’ olsaydı diyerek tartışmaya başka bir açıdan yaklaştık.  Belediye'ye ait bu arazide Kültürpark ile ilişkilendirilebilecek şekilde tasarlanabilir. Bu sayede, şehir merkezindeki yeni taşıt yolları sebebi ile yaya akslarını karşılamayan park girişleri probleminden Basmane kapısı bu şekilde tekrar yapılandırılabilir. 

infocloud08.jpg

öğrenme biçimleri üzerine.

Bir kütüphane projesine başlamadan önce bilginin üretimi ve yayılması üzerine tartışılmalıdır. Bilgi geçmişte üretiliyor ve belki yıllar sonra onu geliştirecek toplumlara bireylere ulaşıyordu. Bilgi teknolojisi bu yayılma sürecini hızlandırmak, kayıtlarını iyi koşullarda saklayabilmek için tarih boyunca geliştirildi. Ancak bu gelişme ve değişme nesillerce süren uzun bir yolculuktu. Bugün birçok tarihçi ve bilim insanının ‘Bilgi Toplumu’ diye adlandırdığı yaşayan nesil belki de tarihteki en hızlı değişime tanık olmuştur. Ayda bir gazete ile ulaştığı bilgiye bugün elindeki tüm cihazlarla anlık sahip olabilmektedir. Bu durum toplumda farklı öğrenme biçimlerinin oluşmasına sebep olmuştur.  Yeni düzende birey, geçmiş öğreniciler gibi bilgiyi öğrenmek yerine bilgiye ulaşabileceği kaynağı öğrenmekle yetinir. Bu yeni nesil öğreniciyi ‘Dijital Öğrenici’ diye adlandırabiliriz. Bunun yanında geleneksel öğrenme yöntemi, bireyin kullanacağı bilgiye kütüphanelerde kitap yığınlarında araştırmasının sonucu olduğundan ulaşma süresi uzun fakat ulaştığı etkin bilgi çoktur. Bu bireyi ise ‘Geleneksel (Konvansiyonel) Öğrenici’ olarak adlandıralım.***
 

Mekansal olarak kütüphane geleneksel öğrenici için sessiz, okumaya uygun aydınlatmalı, konforlu oturma, okuma yazma mekanları bulunan basılı yayınların arşivlenebildiği yer iken, Dijital öğrenici için internete girebildiği, elektronik aletlerini şarj edebildiği her yerdir.

MAPS.png

parkın parçası olmak.

Kültürpark'ın yaya girişleri için kullanılan kapıları şehirdeki yaya akslarından çok araç trafiği yollarının ulaştığı noktadadır. Bu proje İzmirlilerin çeşitli kültürel faaliyetler için geldiği Basmane Kütüphanesi’nden Kültürpark’a geçiş yapmasını sağlamakta, bugün kentlinin sadece nikah salonu ve az sayıda etkinlikler için kullandığı Kültürpark’ın yeşilini, yapı blokuna taşırmaktadır. Parkın parçası olmaya aday projedeki aktivite ise Kültürpark’a sızacak, alan parkın girişine dönüşecektir.

infocloud02.jpg

küp ve şeffaf sınırlar.

Peyzajın içinde gizlenmiş mekanlar yapı sınırını şeffaflaştırmaktadır. Bunun yanında rasyonel düşünceyi sembolize eden, Küp tanıdık anlamda bina olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel öğrenicinin ihityacını karşılamakta, arşivleme çalışma mekanlarını bünyesinde barındırmaktadır.  Dijital öğrenici için ağa bağlanılanılabilen yer kütüphanenin sınırıdır. Bu şeffaf sınır Kültürpark ile kesişmektedir.

OLUSUM.png

yapısal kararlar.

Bölge bu dev atıl alan yüzünden tekinsiz hissedilmekte belli saatler sonrasında tamamen terk edilmektedir. Kültürparkın bir girişi niteliğinde olacak bu alan günün daha fazla saatinde odak noktası olacağından tenha sokakların kullanılır hale gelmesini sağlamak, bu aksları projeye taşımakla mümkün olabilir. 

Programda var olan sergi salonu, konferans salonu, kütüphane, çok amaçlı salon ve diğer yardımcı mekanlar arazi verilerine dayanarak yerleştirilmiş, sonrasında kullanıcı sayısı küre hacmi ile orantılı olarak tanımlanmış, bu kürelerin matematiksel izlerine bağlı olarak eğrisel kabuk tasarlanmıştır. 

artistic fly.jpg

yapısal kararlar.

Kütüphane bilginin dağılmasına, üreten birey veya toplumdan çıkıp başka birey ve toplumlara ulaşmasını sağlamaya zemin hazırlamalıdır. Kültürparktayız etkinliğini sahiplenen grupların, ektinlik sırasında bir çok ortak payda bulmalarına şahit olduk. Dalgıçlık kulüpleri yoga kulüpleri ile, çizer gruplar, sahne sanatçıları ile çocuklar uçurtma yapmaya gelen başka bir grup ile karşılaştı. Tüm bu karşılaşmalar bilginin yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Peyzaj olarak düzenlenen alandaki tüm rastgele karşılaşmalar bilgi paylaşım noktalarıdır. Bu etkileşim kültürünü benimsemiş kentli, büyük ölçekte tüm kentte benzer davranışı sergilemeye devam edecektir.

INFO CLOUD _ BİLGİ BULUTU; bu iki öğrenme biçimi ve kültürünün bir arada olmasını ve birbirinden de öğrenmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 


* İzmir Kültürpark'ın Anımsa(ma)dıkları Temsiller, Mekânlar, Aktörler Der: Burkay PasinKıvanç KılınçAhenk Yılmaz
** https://kulturparktayiz.wordpress.com/  
***Projenin analiz sürecinde bu birey tanımlaması üzerinden kent incelemesi yapılmış, kentteki davranış ve dolaşım farkları incelenmiştir.

 

bottom of page