top of page

başlık.title. Gece Başka Gündüz Başka  | By Night One Way, By Day Another

tarih.date. 2019 (Uygulama Sürecinde)

şehir.city. Bayraklı | İzmir
ekip.
team. Esin Uçkun | Alp Gündoğdu

Çalışma09dd.png

İlaç Ofisi | Oyun Tasarımı Ofisi

Bayraklı Folkart kulelerinde denize bakan cephede çalıştığımız ofis ilaç satışı yapan ofiste aynı zamanda ikinci iş olarak oyun tasarımı yapılmaktadır. Birbirine zıt bu iki işin de izini taşıyan ve ihtiyacına yönelik hizmet vermeyi hedefleyen 80 m2lik alanı projelendirdiğimiz çalışmamızdır.

bottom of page